УКРАЇНА

                                     Чемеровецька селищна рада

                                               ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

            ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

           ___________ сесія шостого скликання

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

від __________ 2014 року

№ _______

 

І. Загальні положення

               

       1. Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  смт.Чемерівці  (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про адміністративні послуги»,  постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» та інших нормативних актів.

       2. Порядок визначає умови провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою смт.Чемерівці з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, торговельних норм, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників.

                3. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, незалежно від їх організаційно - правової форми, що провадять торговельну діяльність за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою смт.Чемерівці  (крім торгівлі на ринках) та на фізичних осіб — не суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю квітами, вирощеними на земельних ділянках, відповідного цільового призначення, які перебувають у власності (користуванні) заявника.

 

ІІ. Основні терміни

 

                Торгівля поза магазинами (включаючи пересувну мережу) — сукупність нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини, автофургони тощо) через торгові автомати. 

                Засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авто розвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо.

                Виїзна торгівля - торгівля за межами торговельного приміщення через різні засоби пересувної мережі для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи, візки,  спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

                Виносна торгівля — торгівля за межами торговельного  приміщення, біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі.

                Дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  смт.Чемерівці  - витяг з рішення виконавчого комітету ради, у разі позитивного вирішення питання (далі — дозвіл).

 

                Інші терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

                асортиментний  перелік  продукції   для  реалізації,  погоджений територіальним органом Держсанепідслужби;

•              копію  договору  на  вивіз твердих побутових відходів по стаціонарному

об’єкту, укладеного із спеціалізованим підприємством;

•              витяг ЄДР.

 

                   1.2.    Для  отримання  дозволу  на  розміщення  об’єкту виїзної торгівлі,                                

 заявник подає наступні документи:

 

•              заява згідно з додатком до Порядку;

•              узгоджену  органами  ДАІ   та  відділом  містобудування  та архітектури

схему розміщення об’єкта торгівлі;

•              копію     санітарного      паспорта       автомобіля      (при      торгівлі    з

автотранспортних засобів продовольчими товарами);

•              асортиментний     перелік     продукції     для     реалізації,    погоджений

територіальним органом Держсанепідслужби;

•              копію  договору   на   вивіз  твердих  побутових  відходів,  укладеного   з

спеціалізованим підприємством;

•              витяг з ЄДР.

 

      1.3. Для отримання дозволу на торгівлю квітами фізична особа – не

             суб'єкт господарської діяльності подає наступні документи:

•              заява;

•              копія паспорта;

•              копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

•              довідка  уповноваженого  органу про наявність земельної ділянки, відповідного цільового призначення, яка перебуває у власності (оренді, користування) заявника (на якій вирощуються квіти для продажу);

•              копію   договору  на вивіз   твердих   побутових  відходів,  укладеного  з

спеціалізованим підприємством.

                У разі здійснення виносної торгівлі квітами СГД надає витяг з ЄДР.

                2. Відповідальність за підготовку проекту рішення виконавчого комітету несе землевпорядний   відділ  міськвиконкому.

                Граничний строк надання адміністративної послуги не повинен перевищувати п'ятнадцяти  діб з дня прийняття заяви.

                 Адміністративна послуга щодо видачі дозволу на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  смт.Чемерівці , надається безоплатно.

                3. Організація документообігу та виконання документів здійснюється у відповідності до Інструкції з діловодства в Городоцькій міській раді та її виконавчих органах.

                 4. Рішення щодо надання дозволу приймається виконавчим комітетом міської ради за зверненням суб’єкта господарської діяльності та громадян - не суб'єктів господарської діяльності, у разі торгівлі квітами.  Строк здійснення виїзної та виносної торгівлі встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради на термін зазначений у заяві, але в межах календарного року.

                 5. Після прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом міської ради, землевпорядним відділом  заявнику надається дозвіл, відповідно до розділу 2, даного Порядку.

                 6. У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав:

- подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;

- виявлення недостовірної інформації в поданих документах;

- цільове призначення наявної в заявника земельної ділянки (у разі виносної торгівлі) не відповідає предмету дозволу;

- відсутність у переліку основних видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов’язане із предметом дозволу.

  7. У разі виникнення  підстав, передбачених пунктом 6 розділу 4  Порядку, землевпорядним  відділом протягом п'яти робочих днів, з дня реєстрації заяв, на адресу заявника готується обґрунтована відмова. Відмова передається канцеляріїх виконкому міської ради для інформування заявника.

                   8. У випадку виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством виконавчий комітет міської ради приймає рішення про відмову у видачі дозволу на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  смт.Чемерівці , про що автор звернення повідомляється канцелярією протягом 5 робочих днів, з дня прийняття рішення.

                    9. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.

                  10. Дозвіл на розміщення об'єктів виїзної торгівлі громадянам, які мають намір реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію  власного виробництва (крім торгівлі квітами) згідно із цим Порядком не надається. Реалізація такої продукції громадянами здійснюється на територіях ринків міста у порядку, визначеному Правилами торгівлі на ринках.

 

                             
             

                                                                 УКРАЇНА

                                     Чемеровецька селищна рада

                                               ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

            ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

           ___________ сесія шостого скликання

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

від __________ 2014 року

№ _______

Про встановдення плати  за надання комунальним підприємством "Комунсервіс" послуг по прибиранню, вивезенню та знешкодженню твердих побутових відходів з вулиць  міста. на яких суб'ектами підприємницької  діяльності  здійснюється  ринкова торгівля.

Враховуючи. що проект плати за надання комунальним підприємством"Комунсервіс" послуг по прибиранню, вивезенню та знешкодженню твердих побутових відходів з вулиць міста, на яких суб'ектами підприємницької діяльності здійснюеться ринкова торгівля був оприлюднений на сайті селищної ї ради для одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних oci6 та їх об'еднань впродовж 1 місяця i більше .,селищна  рада  керуючись ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

в и р i in и в :

1.       Встановити плату за надання комунальним підприємством
"Комунсервіс" послуг по прибиранню, вивезенню та знешкодженню
твердих побутових відходів з вулиць селища на яких суб'ектами підприємницької  діяльності здійснюється ринкова торгівля в poзмірі

  1. 3.33 грн. за 1 м. пог. в разі торгівлі продуктовими товарами:
  2. 2. 50 грн. за 1 м. пог. в paзi торгівлі промисловими (не продуктовими  товарами):

1.3.  1 грн. за 1 м. пог. в разі торгівлі товарами, що були у використанні.

  1. Секретарю ради Ковальчуку Ю.М. оприлюднити рішення на  сайті селищної ради .
  2. Адміністрації  комунального підприємства  "Комунсервіс"(директор Л.Павлюк) впродовж _________місяця довести до відома абонентів  дане рішення.

4.  Ввести в дію дане рішення з _____________ 201 року.

                          5.      Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку (голова комісії Шутяк В.П.).

 

 

 

 

 

Секретар ради                           Ю.Ковальчук
                                                                                                                                                                                                             
           


 

                                                                                                                                                                                                    

 

                                           ЧЕМЕРОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

 

 

 

                                                    ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

                                                                    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                                            Рішення                                                                                проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Про встановлення  мінімальної вартості

 

 

 

 місячної оренди одного квадратного метра

 

 

 

 загальної площі нерухомого майна  на тери-

 

 

 

торії селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

         Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України №1253 від 29 грудня 2010 року  «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендованого платежу за нерухоме майно фізичних осіб», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №434 від 27.08.2012 року «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік», Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №215 від 30 вересня 1998 року «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання, з метою забезпечення надходжень до місцевого  бюджету,сесія вирішила

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

1.    Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна  на території Чемеровецької  селищної  ради:

 

 

 

36 грн. – для комерційної діяльності;

 

 

 

24 грн. – для виробничої діяльності;

 

 

 

12 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб.

 

 

 

2. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Чемеровецької селищної радии (додаток 1).

 

 

 

3. Рішення підлягає оприлюдненню і вступає в силу  з 

 

 

 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного  розвитку  селища  (Шутяк В.О.  -  голова   комісії),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                 В.Войтов

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Додаток  1
                                                                                                                                                                                                                                        до рішення     сесії

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Чемеровецької селищної ради від

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК

 

 

 

мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна  на території   Чемеровецької     селищної ради

 

 

 

Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» за такою формулою:

 

 

 

Рн

 

 

 

Р = ------------------ х Ф x  М

 

 

 

К х 12

 

 

 

                    де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

 

 

 

                    Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;

 

 

 

                    К - коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в о