Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра площі нерухомого майна на території селищної ради »

 

Опис проблеми

Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» встановлено, що об’єкт оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендованого платежу за повний або неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», виходячи із мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі, з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників.

Відповідно до цієї методики, органи місцевого самоврядування, на території яких розміщене нерухоме майно, що надається в оренду, визначають мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі цього майна.

На даний час у смт.Чемерівці  середня вартість 1 кв. метра орендованого нерухомого майна не визначена,  що не відповідає реальній ситуації у сфері оренди майна (включаючи інфляційні процеси, зміну вартості комунальних послуг тощо), а також зросла опосередкована вартість спорудження житла, показник якої є базою для розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що належить фізичним особам.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення полягає у збалансуванні інтересів, прав та обов’язків нижчезазначених груп:

- органу місцевого самоврядування;

- юридичних та фізичних осіб, які надають в оренду нерухоме майно;

- юридичних та фізичних осіб, які орендують нерухоме майно;

- міську громаду..

 

 

 

 

Цілі регулювання

Встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна без врахування податку на додану вартість:

- для некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб;

- для виробничої діяльності;

- для комерційної діяльності.

 

Механізм та заходи

Цим регуляторним актом пропонується затвердити визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, визначити вартість майна для здійснення діяльності у різних сферах.

 

Альтернативи

Залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною для органу місцевого самоврядування, оскільки поширюється практика передачі в оренду нерухомого майна за мінімальну вартість або безоплатно, що призводить до ухилення від оподаткування, вносить хаос і може призвести до негативних наслідків..

Прийняття запропонованого рішення. Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки дозволить встановити мінімальну вартість оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, визначити вартість майна для здійснення діяльності у різних сферах.

 

Очікувані результати прийняття запропонованого проекту рішення

Таблиця вигод і витрат

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Чемеровецька селищна рада  рада

Покращення іміджу влади через встановлення оптимальних розмірів мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта), ЗМІ

Суб’єкти господарювання (орендарі)

Легалізація діяльності;

Усунення конфліктів з контролюючими органами

Сплата обов’язкових платежів

Населення

Збільшення видатків на соціальну сферу, надходжень до бюджету селищної  ради

 

 

Опис механізмів і засобів, які забезпечать розв’язання  проблеми шляхом прийняття  запропонованого регуляторного акта.

Даний механізм передбачає, що суб’єкти підприємницької діяльності, які планують орендувати нерухоме майно (нежитлові приміщення)  у фізичних осіб, повинні будуть утримувати із сум орендної плати, виплачуваної орендодавцям  ― фізичним особам, податок з доходів 15%, тобто, орендарі ― СПД є податковими агентами стосовно доходів, які вони виплачують орендодавцям ― фізичним особам.  Яке передбачено п.п.9.1.2 ст.9 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

Цим же підпунктом передбачено, що база оподаткування визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеної у договорі,  але не менше мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.

Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою, установленою Кабінетом Міністрів.

Дія акта поширюється на об’єкти оренди,  що належать до приватної власності суб’єктів господарювання.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення в пресі та на інформаційному сайті  селищної ради Лубенської міської ради.

Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта пропонується встановити до видачі нового наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України».

Показники результативності регуляторного акта

1. Кількість суб’єктів господарювання, які сплачують податок.

2. Надходження від сплати податку.

 

 

 

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності акту.

2. Періодичне відстеження проводиться раз на кожні три роки після повторного відстеження результативності.

3. Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані, дані перевірок.

Базове відстеження результативності регуляторного акта

Буде здійснюватися шляхом аналізу офіційної інформації, проведення

опитування серед споживачів послуг, вивчення публікацій в місцевих ЗМІ протягом року після набрання чинності  регуляторного акта.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються впродовж місяця за адресою:31600,смт.Чемерівці,вул.Центральна.40 ,Чемеровецька селищна рада

 

                  Селищний голова                                   В.Войтов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 проект

  ЧЕМЕРОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

            ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           

                                                                            Рішення

 

 

 Про встановлення  мінімальної вартості

 місячної оренди одного квадратного метра

 загальної площі нерухомого майна  на тери-

торії селищної ради

 

         Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України №1253 від 29 грудня 2010 року  «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендованого платежу за нерухоме майно фізичних осіб», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №434 від 27.08.2012 року «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік», Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №215 від 30 вересня 1998 року «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання, з метою забезпечення надходжень до місцевого  бюджету,сесія вирішила

 

ВИРІШИЛА:

1.    Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна  на території Чемеровецької  селищної  ради:

47 грн. – для комерційної діяльності;

32 грн. – для виробничої діяльності;

16 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб.

2. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Чемеровецької селищної радии (додаток 1).

3. Рішення підлягає оприлюдненню і вступає в силу  з 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного  розвитку  селища  (Шутяк В.О.  -  голова   комісії),

 

 

Селищний голова                                                                 В.Войтов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Додаток  1
                                                                                                  
до рішення     сесії

                                                                                                                         Чемеровецької селищної ради від

 

РОЗРАХУНОК

мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна  на території   Чемеровецької     селищної ради

Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» за такою формулою:

Рн

Р = ------------------ х Ф x  М

К х 12

                    де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

                    Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;

                    К - коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об'єкта (від 5 до 100 років).

                    Ф - вид функціонального використання об'єкта нерухомого майна;

                  М – місцезнаходження об’єкта нерухомості

У відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 434 від 27.08.2012 року «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік» опосередкована вартість нового житла у розрахунку на 1 кв. метр по Хмельницькій області складає 5056,00 грн.

Середній проектний строк експлуатації об’єктів нерухомого майна по селищній раді складає 40 років (К=40).

Місцезнаходження  об'єкта нерухомого майна –коефіцієнт(М) дорівнює 1,5.

Таким чином, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду  на території  Чемеровецької  селищної ради , складає:

Р=5056/(40x12)x1,5 =15,80грн.

У разі використання такого об'єкта для провадження виробничої діяльності застосовується коефіцієнт (Ф)- 2, іншої комерційної діяльності - 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб - 1.

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна , розрахована згідно з зазначеною формулою, округлена до найближчої 1 гривні,  складає:

 -47 грн. – для комерційної діяльності,

            - 32 грн. – для провадження виробничої діяльності,

            -16 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб.

 

Секретар селищної ради                                                                              Ю.Ковальчук